bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacje o bibliotece

Otwarcie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej zbiegło się z otwarciem Punktu Bibliotecznego w Lesiewie w dniu 16 stycznia 1949 roku. Kronika, którą założyli Państwo Regina i Zbigniew Musiałkowie pozwala na określenie daty początkowej założenia biblioteki, która wtedy nosiła nazwę Gminnej Biblioteki Publicznej gminy Marianów z siedzibą w Białej Rawskiej. Gościem honorowym uroczystości był Gustaw Morcinek.

Lokalizacja:
biblioteka mieściła się w kilku miejscach na terenie Białej Rawskiej, najpierw przy ulicy Żymierskiego 13 i Kościuszki 3, a następnie przy ulicy Żymierskiego 21 - obecnie Jana Pawła II nr 2.

Kierownictwo biblioteki:
pierwszym kierownikiem była Pani Zofia Karnicka, następnie przez około czterdzieści lat Pani Maria Nowakowska, aż do 30 września 1998 roku, od 1 października kierownikiem jest Barbara Szkopińska, która po zmianie ustawowej - obecnie pełni funkcję dyrektora biblioteki.

Kadra biblioteki:
- była: bibliotekarze: Zofia Karnicka, Julia Łazarz, MariaWasilewska, Bogusława Filarczyk, Marzena Czarnecka, Barbara Wach, sprzątaczka-śp. Anna Zduńczyk, główna księgowa - Krystyna Głąb oraz pomoc biblioteczna - Krystyna Grabowska,
- obecna: bibliotekarze: Iwona Banasiak, Stanisław Zawadzki, Aneta Beta oraz główna księgowa - Krystyna Babraj.

Komputeryzacja:
Od 1999 roku zaczął się proces komputeryzacji biblioteki, który jest w obecnej chwili zakończony.
Pracujemy w systemie SOWA.

Prowadzimy działalność kulturalną i informacyjną zgodnie ze Statutem Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej.

W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju z dniem 31 grudnia 1998 r. została zakończona współpraca merytoryczna z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach.
Filie biblioteczne, które funkcjonowały w strukturze Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej to:
- Filia Biblioteczna w Babsku,
- Filia Biblioteczna w Chrząszczewku,
- Filia Biblioteczna w Grzymkowicach,
- Filia Biblioteczna w Szwejkach Małych,
- Filia Biblioteczna w Woli Chojnatej,
- Filia Biblioteczna w Wólce Lesiewskiej,
- Filia Biblioteczna w Zofiowie.

Filia Biblioteczna w Babsku funkcjonowała prawdopodobnie od 1stycznia 1959 roku, najpierw mieściła się w pałacu, a następnie została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej. Pracownicami, które prowadziły tę składnicę były między innymi Panie: Marianna Zakonnik, Iwona Sabat i Elżbieta Krawczyk. FB została zlikwidowana 30 czerwca 2000 roku, księgozbiór zaś zasilił bibliotekę szkolną Szkoły Podstawowej w Babsku.

Filia Biblioteczna w Chrząszczewku funkcjonowała prawdopodobnie od 1 października 1958 roku, mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej, której dyrektorem był - i jednocześnie prowadził bibliotekę - Pan Kazimierz Leczkowski. Od 25 listopada 1979 roku filię prowadziła Pani Cecylia Zdulska. Likwidacji filii dokonano 28 czerwca 1990 roku.

Filia Biblioteczna w Grzymkowicach funkcjonowała prawdopodobnie w latach pięćdziesiątych XX wieku, najpierw mieściła się w Dańkowie, a następnie została przeniesiona do budynku agronomówki, zaś później do budynku Szkoły Podstawowej w Grzymkowicach. Filię prowadziły między innymi Marianna Koperska i Barbara Wach. Filia Biblioteczna została zlikwidowana 27 czerwca 2002 roku, jej księgozbiór zasilił zbiory biblioteki w Białej Rawskiej.

Filia Biblioteczna w Szwejkach Małych funkcjonowała prawdopodobnie dużo wcześniej, ale materiały, które znajdują się w posiadaniu M-GBP w Białej Rawskiej - to 1 lipca 1985 roku. FB mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej. Pracownikami, którzy prowadzili tę bibliotekę były między innymi Panie Elżbieta Żak, Danuta Zaraś, Bogusława Filarczyk i Iwona Banasiak. Liwkidacja filii nastąpiła 30 czerwca 2000 roku, księgozbiór został przekazany do M-GBP.

Filia Biblioteczna w Woli Chojnatej funkcjonowała prawdopodobnie od 1 stycznia 1959 roku, w budynku komunalnym - kiedyś były to tzw.czworaki. Pracownikami, którzy prowadzili tę bibliotekę były między innymi Panie Genowefa Jakubiak, Hanna Łukasiewicz, Agnieszka Kubecka i Iwona Banasiak. Filia Biblioteczna została zlikwidowana 26 października 2005 roku, księgozbiór został przekazany do M−GBP w Białej Rawskiej.

Filia Biblioteczna w Wólce Lesiewskiej funkcjonowała od 16 stycznia 1949 roku, mieściła się w prywatnym budynku Państwa Morawskich. Pracownikami, którzy prowadzili tę filię byli między innymi Regina i Zbigniew Musiałkowie, Henryk Dzierżanowski i Agnieszka Kubecka. Filia została zlikwidowana 30 czerwca 2000 roku, księgozbiór przekazany do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Lesiewie.

Filia Biblioteczna w Zofiowie funkcjonowała prawdopodobnie od 1 października 1958 roku, najpierw mieściła się w Poradach Górnych, a od 1 października 1960 roku została przeniesiona do Zofiowa. Pracownikami, którzy prowadzili tę bibliotekę byli między innymi Kazimiera Woszczyk, Grażyna Ancerowicz, Aleksander Poradzki, Helena Snopek, Maria Wójciak i Łucja Lewandowska. Niestety nie wiadomo kiedy filia biblioteczna została zlikwidowana.Opublikował: Stanisław Zawadzki
Publikacja dnia: 02.04.2015
Podpisał: Stanisław Zawadzki
Dokument z dnia: 02.04.2015
Dokument oglądany razy: 1 658